TERRA נדל"ן – הופכים קרקעות לנכסים

ליווי משפטי ע"י משרד עורכי דין מוביל בתחום המקרקעין
המחיר כולל היטלי השבחה ופיתוח נכון לתוכנית הקיימת
שיווי מוערך לדירה של כ-120 מ"ר - 4,200,000 ש"ח
הקרקע אינה זמינה לבנייה מידית
קרקע בייעוד לבנייה
קרקע בבעלות פרטית
עד 50% מימון
המחיר כולל מע"מ
ליווי משפטי ע"י משרד עורכי דין מוביל בתחום המקרקעין
תשואה מוערכת של מאות אחוזים בעת ההפשרה
שווי מוערך לדירה של כ-120 מטר - 2,000,000 ש"ח
ייעוד למגורים על פי תוכנית המתאר של עיריית אשדוד
קרקע בבעלות פרטית
עד 50% מימון על ידי הבנקים המובילים
הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית
ליווי משפטי ע"י משרד עורכי דין מוביל בתחום המקרקעין
עד 80% מימון ע"י הבנקים המובילים
תשואה מוערכת של מאות אחוזים בעת ההפשרה
הקרקע נמצאת באזור פיתוח עירוני עפ"י תכנית מתאר ארצית 35/10
ליווי משפטי ע"י משרד עורכי דין מוביל
הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית
שווי ערך של קרקע ביום היתר הבניה 1,000,000 ש"ח
קרקע לבניה בתוכנית מתאר מחוזית
תכנית מתאר מקודמת ע"י עיריית נתניה
קרקע בייעוד לבנייה
קרקע בבעלות פרטית
עד 50% מימון
המחיר כולל מע"מ
ליווי משפטי ע"י משרד עורכי דין מוביל בתחום המקרקעין
המחיר כולל היטלי השבחה ופיתוח נכון לתוכנית הקיימת
שיווי מוערך לדירה של כ-120 מ"ר - 4,200,000 ש"ח
הקרקע אינה זמינה לבנייה מידית
קרקע בייעוד לבנייה
קרקע בבעלות פרטית
עד 50% מימון
המחיר כולל מע"מ
ליווי משפטי ע"י משרד עורכי דין מוביל בתחום המקרקעין
תשואה מוערכת של מאות אחוזים בעת ההפשרה
שווי מוערך לדירה של כ-120 מטר - 2,000,000 ש"ח
ייעוד למגורים על פי תוכנית המתאר של עיריית אשדוד
קרקע בבעלות פרטית
עד 50% מימון על ידי הבנקים המובילים
הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית
ליווי משפטי ע"י משרד עורכי דין מוביל בתחום המקרקעין
עד 80% מימון ע"י הבנקים המובילים
תשואה מוערכת של מאות אחוזים בעת ההפשרה
הקרקע נמצאת באזור פיתוח עירוני עפ"י תכנית מתאר ארצית 35/10
ליווי משפטי ע"י משרד עורכי דין מוביל
הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית
שווי ערך של קרקע ביום היתר הבניה 1,000,000 ש"ח
קרקע לבניה בתוכנית מתאר מחוזית
תכנית מתאר מקודמת ע"י עיריית נתניה
קרקע בייעוד לבנייה
קרקע בבעלות פרטית
עד 50% מימון
המחיר כולל מע"מ

TERRA GROUP בתקשורת

קודם
הבא
דילוג לתוכן